Průvodce:Státní zkoušky (zubní lékařství) (LFP UK)

Z WikiSkript

Státních zkoušky se skládají z těchto předmětů

 • Konzervační zubní lékařství
 • Pedostomatologie
 • Stomatochirurgie
 • Parodontologie
 • Protetika
 • Ortodoncie

Všechny státní zkoušky jsou ústní, některé mají i část praktickou nebo písemný test. Podrobněji viz níže.

Do státnic, které začínají koncem května a končí v druhé polovině června, je nutné splnit všechny zkoušky a zápočty (včetně praxe v soukromé ordinaci, kdo jí absolvuje) a doklad o tom předložit na studijním oddělení.

Dále je nutné obstarat si státnicové pacienty z konzervačního zubního lékařství a chirurgie.

Na konzervačním zubním lékařství je nutné předložit zápisník s výkony nasbíranými během praktik (jak v nemocnici, tak v soukromé praxi).

Zápisník s výkony[upravit | editovat zdroj]

Existuje seznam s výkony, které je třeba ke státnicím splnit. (Dodám později). Dle mé zkušenosti je seznam spíše pro inspiraci, v rámci praktik ve FN není možné pro drtivou většinu studentů požadovaný počet výkonů splnit.

 • Zápisník je dobré rozdělit na sekce, dle výkonů. Tj. Amalgám, fotokompozit, SIC,…
 • Do každé sekce:
  • datum
  • jméno, přijmení pacienta + začátek rodného čísla (aby bylo možné ho v databázi identifikovat)
  • zub + rozsah
  • materiál !!! +- podložka (jaká)
  • +- lokální anestezie (kolik, čeho)
21.11.2012 FN
Petr Muchomůrka (845391)
46mod car. prf., Dycal + Adhesor Carbofine + AMG
v LA 2 ml Supracain (4%)

SZ Konzervační zubní lékařství[upravit | editovat zdroj]

Zkouška má část ústní a praktickou. Je třeba předložit zápisník se seznamem výkonů, více než počet je důležitý přehled nad materiály, se kterými jsme pracovali.

Státnicový pacient[upravit | editovat zdroj]

Každý student musí mít splněného „státnicového pacienta“ ještě před samotnými státními zkouškami. Jako výkon hodný SZ se uznává správné vyšetření pacienta (intra- i extraorální) + definitivní plnění k.k. laterální kondenzací nebo větší dostavba zubu.

Vhodného pacienta je dobré „vyhlížet“ na praktických cvičeních od začátku pátého ročníku, příležitostí nebývá příliš. Objeví-li se vhodný kandidát, je třeba optat se vedoucího praktik, zdali by bylo možné ošetřit pacienta jako státnicového. Po té zcela samostatně provést výkon. Pakliže vyučující výkon neuzná za dostatečný, je třeba vyčkávat na další příležitost. Pokud se vám během praktik na konzervačním oddělení nepodaří splnit tento úkol, nebo nejste na toto oddělení za celý rok vypsáni, je třeba se s vyučujícími domluvit.

Ústní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Losuje se jedna dvojotázka. Čas na přípravu je dostatečný. Je důležité znát praktické postupy u jednotlivých výkonů. Dále jsou zde nástroje, diagnostika dle RTG + návrh terapie,… Zkoušející se ptají logicky, nesnaží se studenty potopit. Neuspěje neznalý základních vinformací.

Zkušební komise
Doc. MUDr. Záhlavová Eva, CSc., MUDr. Netolický Jan, Ph.D.

SZ Pedostomatologie[upravit | editovat zdroj]

Praktická část[upravit | editovat zdroj]

Popis a vyhodnocení dvou rentgenů, většinou se jedná o vrozené vady – ageneze, nadpočetné zuby,… všechny snímky jsou probrány během roku při seminářích a přenáškách. Dále diagnostika a návrh terapie.

Ústní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Losuje se jedna dvojotázka. Důležité jsou opět základní informace. Včasné odhalení a řešení vad. Pokud je vůbec možné nějakou státní zkoušku označit jako příjemnou, byla by to dle mého názoru pedostomatologie.

Zkušební komise
Prof. MUDr. Kilian Jan, DrSc., Doc. MUDr. Merglová Vlasta, CSc., MUDr. Tzigkounakis Vasileios

SZ Chirurgie[upravit | editovat zdroj]

Státnicový pacient[upravit | editovat zdroj]

Lépe státnicoví pacienti.

Virtuální pacient
Písemná zkouška. Jedná se většinou o rizikového pacienta (těhotná, diabetik, kardiak…). K dispozici je anamnéza a rentgen. Vašim úkolem je diagnostika + návrh terapie. Podobný případ se později nachází i u vlastní SZ.
Praktický pacient
Jakýkoliv chirurgický výkon – diagnostika, indikace, aplikace anestetika, provedení. Nejčastěji se jedná o extrakci (± sutura), může se však jednat i o i.o. incizi či jiný komplexnější výkon.

Princip obstarávání státnicových pacientů je stejný jako na konzervačním oddělení.

Ústní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Velice podobná zkoušce z chirurgie ve 4. ročníku. Je zde navíc traumatologie.

 • „poznávačka“ + demonstrace použití nástrojů
 • vylosovaná čtyřotázka
 • virtuální pacient

Zkušební komise se mění podle aktuálního operačního plánu: MUDr. Houba Robert, Ph.D., MUDr. Hostička Lubor, MUDr. Hrušák Daniel, Ph.D., MUDr. Andrle Pavel

SZ Parodontologie[upravit | editovat zdroj]

Tato státní zkouška sestává rovněž z několika částí:

Jedno téma dle seznamu otázek
Je důležité využívat informací z přednášek docenta Poleníka a jeho kolegů. Studijní literatura odpovídající rozsahu zkoušky je obtížně dostupná. Doporučuji čerpat z materiálu publikovaných samotným docentem (viz níže).
Dagnostiká rozvaha nad obrázkem slizniční léze, terapie
 • V této části není ani tak důležité určit správnou diagnózu, ale prokázat schopnost rozvahy a přehled. Pakliže znáte definitvní diagnózu již od začátku, je důležité obecně lézi rozebrat a zvážit diferenciální diagnózy.
  • Anamnéza (Celková onemocnění, medikace, jak dlouho pacient lézi pozoruje, je léze bolestivá, celkové/extraorální příznaky, zkoušel-li pacient sám již nějakou léčbu…)
  • Popis léze (Lokalizace, rozsah, tvar, zabarvení, konzistence,zánětlivé změny, lze li setřít,…)
  • Návrh dalších pomocných vyšetření
  • Diagnostická rozvaha
  • Návrh terapie
Popis OPG a diagnostika
Typ resorpce, rozsah, parodontitis chronica, atrofie parodontu, Juvenilní parodontis, zastavená parodontitis…
Preskripce
Antibiotika, genciánová violeť, adstringens, chlorhexidin, peroxid vodíku,…
Zkušební komise
Doc. MUDr. Poleník Pavel, CSc., doc. MUDr. Houbová Helena, CSc, MUDr. Valentová

SZ Ortodoncie[upravit | editovat zdroj]

 • Testová forma, multiple choice, více možostí může být správně.
 • popis modelů: Typ chrupu, mezičelistní vztahy, anomálie jednotlivých zubů, doba a druh léčby.
 • 1 dvojotázka. Je důležité znát hlavně vhodný věk pro léčbu a další informace, které by měl znát praktický zubní lékař. Ostatní ortodontické podrobnosti jsou také důležité, nikoliv esenciální.
Komise
MUDr. Tichý Jan, MUDr. Böhmová, MUDr. Bernát,...

SZ Protetika[upravit | editovat zdroj]

 • Klasifikace defektů podle Voldřicha na modelu a návrh terapie.
 • Dvě otázky. Podstatné je znát praktickou stránku věci a postupy. Je jasné, že z praktických cvičení jsme znalostně spíše nevybaveni, existuje tolerance.
Komise
MUDr. Cimbura Eduard, CSc., MUDr. Šafářová Marie, Ph.D., Doc. MUDr. Zicha Antonín, CSc., MUDr. Kocourová