Průvodce:Tělesná výchova II. (LFP UK)

Z WikiSkript

Tělesná výchova II. probíhá v obou semestrech. Docházka na ni je povinná. Výběr sportu je libovolný a zapisování probíhá přes stránky ústavu. Doporučuji všem sledovat pravidelně tyto stránky a vše si vyzkoušet předem, protože o některé sporty bývá boj a rychlost je na místě (včetně rychlosti připojení ☺).