Průvodce:Topografická anatomie (LFP UK)

Z WikiSkript

Od roku 2020 je Topografická anatomie spojena s výukou předmětu Anatomie.

Předmět topografická anatomie probíhá večer během 2. semestru 1. ročníku, je zakončen popitevním pohovorem, jehož splnění je nutné k zápočtu.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Výuka se skládá z nepovinné přednášky a povinných praktických cvičení.

Přednáška je společná pro celý ročník. Přednáší se v UNIMECu.

Výuka probíhá v učebnách a v přilehlé pitevně v přízemí Procháskova ústavu. Na praktických cvičeních je účast povinná!

Po posledním cvičení následuje kontrolní zkoušení, úspěšné splnění podmiňuje zápočet.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • KOS, Jaroslav, et al. Přehled topografické anatomie. 21. vydání. Praha : Karolinum, 2014. ISBN 9788024623245.


  • FIALA, Pavel, Jiří VALENTA a Lada EBERLOVÁ. Stručná anatomie člověka. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2693-2.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]