Průvodce:Urologie (LFP UK)

Z WikiSkript

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Zimní semestr[upravit | editovat zdroj]

V zimním semestru se konají praktika jednou za 14 dní. Při prvních praktikách se seznámíte se základní urologickou terminologií a poté i s operativou. V dalších hodinách se dostanete k trenažérům, kde si můžete vyzkoušet laparoskopické operace, vyšetření per rectum, zacévkování a uvidíte urologické nástroje užívané při operacích. Ve zbývajících praktikách jste rozdělováni na ambulance, oddělení nebo operační sály.

  • Absence: není povolena žádná.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Zápočet se uděluje pouze za docházku, která musí být 100%. Při absenci není problém nahradit s jinou skupinou.

Letní semestr[upravit | editovat zdroj]

V letním semestru se pokračuje v zavedeném stylu. Někdy seminář, ale spíše ambulance, oddělení nebo operační sály. Praktika jsou jednou za 14 dní a nutná je 100 % docházka.

  • Absence: není povolena žádná.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Zápočet se uděluje za docházku a splnění praktické zkoušky, kterou je nutné absolvovat ještě před zkouškou ústní na praktikách. Co se týče praktické části, každý student obdrží seznam, který obsahuje 7 výkonů (Anamnéza/fyzikální vyšetření, cévkování, per rektum, extrakce stehů, převaz, asistence na sále, odběr krve/zavedení kanyly), z nichž musí splnit alespoň polovinu, aby mu byla uznána praktická část zkoušky.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Nejdříve se píše počítačový test na děkanátu, který se skládá ze 40 otázek. Po úspěšném počítačovém testu následuje ústí zkouška:

  • Test na 80% a více – jedna otázka
  • Test na 60 - 80 % – 2 otázky
  • Test na méně než 60 % – neprospěl

V opravného termínu následuje v každém případě ústní zkouška se 2 otázkami. Na ústní zkoušku se chodí podle počtu přihlášených. Maximální obsazení termínu je 40 lidí a rozdělí Vás podle úspěšnosti při testu. Prvních 10 nejlepších z testu ještě ten den, dalších 15 následující den a posledních 15 zase o den déle.Zkoušející jsou všichni a záleží s kým se zrovna potkáte. Můžete narazit na pana profesora nebo se setkat s některým z asistentů.

U zkoušky se vyvarujte slovu "kameny" jsme přeci na urologii = konkrementy.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

Skripta od pana prof. Hory a přednášky najdete na výukovém portálu LFP UK

Odkazy[upravit | editovat zdroj]