Průvodce:Akademický senát (LF HK)

Z WikiSkript

Akademický senát Lékařské fakulty Hradec Králové UK[upravit | editovat zdroj]

Akademický senát LFHK je základným samosprávným zastupitelským orgánem Lékařské fakulty HK. Skládá se z akademické a studentské části. Akademická (učitelská) část má 24 členů a studentská 12 členů. Hlavní funkce ASLF je schvalování například vnitřních předpisů fakulty, volí děkana, schvaluje členy vědecké rady a podobně. Členem ASLF se může stát každý člen akademické obce po zvolení ve volbách do ASLF, které probíhají každé dva roky. Členství v AS je neslučitelné s postem děkana, proděkana, tajemnicí.

Aktuální složení ASLF v Hradci Králové

Volební a jednací řád ASLF

Akademický senát Univerzity Karlovy