Fórum:MedicalMedia

From WikiSkripta
Logo Medical Media

MedicalMedia.eu je server pro bezpečné streamování výukových videí,
vytvořený na 1. LF UK a provozovaný ve spolupráci se sdružením Cesnet.

Mezi jeho hlavní výhody patří
 • bezpečné uložení nahrávek jejich snadné přehrávání
 • akademické prostředí bez reklam
 • cílená distribuce přesně vybraným uživatelům (autentizace CAS)
 • zabezpečení proti neoprávěnému použití (vhodné i pro citlivé materiály)
 • robustní infrastuktura (spolupráce 1. LF UK a Cesnetu)
 • volitelná rychlost přehrávání (0,5; 1,0; 1,5 a 2,0)


Ke zveřejnění videa vám stačí

Přihlášení na server MedicalMedia.eu[edit | edit source]

Přihlášení k MedicalMedia využívá autentizaci přes CAS.

Nahrání videa na server[edit | edit source]

Po přihlášení k serveru MedicalMedia klikněte v menu vpravo nahoře na odkaz Nahrát video. Odkaz byste měli vidět, pokud jste při autentizaci přes CAS rozpoznáni jako zaměstnanci, nebo studenti UK (tj. máte v CAS status "staff", "employee", nebo "student").

Pokud v menu odkaz Nahrát video nemáte, požádejte o přidělení příslušného oprávnění podporu e-mailem na tomas.nikl@lf1.cuni.cz

Vyberte váš soubor s videem a spusťte upload. Po nahrání videa na server je potřeba vyčkat, až se video převede do formátu vhodného k přehrávání na webu. Celý proces je většinou hotov během dvou hodin (záleží na aktuálním vytížení serveru, délce a rozlišení videa), o průběhu a výsledku budete informováni e-mailem.

Vložení metadat[edit | edit source]

Jakmile je video na serveru úspěšně zpracováno, přijde vám do e-mailové schránky informační zpráva s výzvou k doplnění metadat, tj. názvu, autorů, omezení přístupnosti na určité studenty a podobně. To je nezbytný krok ke zveřejnění videa. Neboli:

CAVE!!! Dokud u videa po úspěšném nahrání nevyplníte potřebná metadata, nebude vaše video dostupné!

V obdržené e-mailové zprávě dostanete konkrétní odkaz, kde metadata doplníte. Odkaz je ve tvaru:

https://www.medicalmedia.eu/Administrace/Video/Edit/xxxx

kde xxxx bude číslo vašeho videa.

Přejděte na zmíněný odkaz a dostanete se na stránku pro úpravu metadat svého videa. Bude vypadat nějak takto:

Úprava metadat videa na stránce MedicalMedia.eu

Mezi povinné položky, které musíte vyplnit před publikováním videa, patří:

 • název – stručný název videa, který se bude zobrazovat ve výpisu videí,
 • popis – stručný popis, jaká problematika je ve videu probírána,
 • jazyk audia – tj. jazyk, jakým se ve videu mluví,
 • pracoviště autora – ideálně konkrétní ústav, katedra apod.,
 • náhled videa – obrázek, který se bude zobrazovat jako náhled ve výpisu videí. Máte možnost vybrat „Náhled z videa“, tím se spustí vaše video a vy jen ve správnou chvíli stisknete tlačítko Sejmout aktuální snímek. Pak stačí jen uložit takto vytvořenou fotku z videa jako náhled.

Pokud chcete omezit viditelnost videa pro pouze přihlášené uživatele nebo dokonce jen pro konkrétní fakultu, vyberte danou možnost v položce Oprávnění.

Jakmile máte vše vyplněno, můžete stisknout zelené tlačítko Publikovat a od té chvíle bude video přístupné zadanému okruhu uživatelů.

Tvorba kapitol videa[edit | edit source]

Ukázka vytvořených kapitol přímo pod videem na webu MedicalMedia.eu. Kliknutím na kapitolu přeskočíte na daný čas ve videu.

Ideální výukové video má mít nejvýše pár minut. První důvod je zřejmý: kratší video lze zhlédnout v různých kontextech (např. anatomie, chirurgie apod.) a navíc studentům umožní se k velmi konkrétnímu tématu vrátit a zopakovat si jej. A druhý důvod je ten, že již po cca třech minutách klesá pozornost studentů a průzkumy ukazují, že medián chvíle, kdy student video opustí, je okolo šesté minuty.[1]

Je proto žádoucí probíranou látku rozdělit do souvisejících podcelků a pro každou část vytvořit jedno samostatné video.

Nicméně ne vždy je tento postup možný. Například záznam online přednášky nebo diskuse se studenty lze jen stěží rozstříhat na kratší celky. Proto je zde skvělá možnost vložit do videa „záložky“ (kapitoly), které studentům umožní přeskočit na téma, které je zrovna zajímá nebo které si chtějí před zkouškou zopakovat.

Pokud chcete využít kapitol a vložit je do svého videa, přihlaste se na stránku Správa videí MedicalMedia.eu. Poté:

 1. klikněte na odkaz Upravit pod náhledem videa vlevo,
 2. najděte opět náhled videa (tentokrát vpravo) a pod ním klikněte na možnost Editace kapitol.

Vyskočí vám okno s vaším videem. Pusťte si jej a jakmile budete chtít vytvořit novou záložku (kapitolu), stiskněte modré tlačítko + Nová kapitola pod náhledem videa.

Úprava kapitol videa na MedicalMedia.eu

Vepište český (případně anglický) název záložky či kapitoly a kliknutím na modré tlačítko s šipkou dolů (, je vidět na náhledu výše) danou kapitolu uložte. Pak pokračujte ve videu dále stejným postupem, tj. pro každou kapitolu:

 1. stiskněte modré tlačítko + Nová kapitola,
 2. vepište název kapitoly,
 3. kliknutím na modré tlačítko s šipkou dolů danou kapitolu uložte.

Tímto způsobem můžete své video označkovat různými kapitolami. Jakmile máte úpravy kapitol dokončeny, můžete zavřít formulář a uložit změny.


Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]