Coombsův test

Z WikiSkript

(přesměrováno z Přímý Coombsův test)

Schéma přímého a nepřímého Coombsova testu

Coombsův test (antiglobulinový test, AGT) slouží k testování přítomnosti protilátek proti erytrocytům. Rozlišujeme 2 varianty Coombsova testu:

  1. Coombsův test přímý slouží k diagnostice hemolytických anémií způsobených antierytrocytárními protilátkami. Pomocí protilátek proti antierytrocytárním protilátkám testujeme přítomnost těchto antierytrocytárních protilátek na membráně erytrocytu.
  2. Coombsův test nepřímý slouží k detekci antierytrocytárních protilátek v krevní plazmě u pacientů po opakovaných krevních transfúzích. Pomocí protilátek proti antierytrocytárním protilátkám testujeme přítomnost antierytrocytárních protilátek v krevní plazmě.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • KLENER, Pavel. Hematologie. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2003. ISBN 8072622102.
  • NEČAS, Emanuel, Karel ŠULC a Martin VOKURKA. Patologická fyziologie orgánových systémů. Část I. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 978-80-246-0615-6.