Průvodce:Chirurgie 1, 2 (1. LF UK)

Z WikiSkript
Chirurgie 1, 2
B00679
Garant MUDr. Karel Kudrna, CSc.
Kredity 3
Web I. chirurgická klinika
SIS informace v SISu
Počet hodin 30 hodin (každou středu v zimním a letním semestru)
Kapacita 35
Způsob ukončení zápočet za docházku na konci letního semestru (docházkový list)


Předmět určený pro studenty čtvrtého a pátého ročníku se zájmem o chirurgické obory probíhá v zimním a letním semestru každou středu v knihovně I. chirurgické kliniky (U Nemocnice 2, budova A8). Zápočet je udělen za oba semestry na konci LS za docházku.

Semináře jsou zpravidla hodinu a půl dlouhé a jsou formou přednášky na předem dané téma z chirurgie nebo traumatologie. Témata jednotlivých seminářů lze najít v SISu. Každý seminář vede jiný vyučující.