Smrt

From WikiSkripta

(Redirected from Úmrtí)

Definice[edit | edit source]

Nevratná ztráta celovztaženého uspořádání organizmu (Šikl) – ireverzibilní, nevratná zástava všech funkcí organizmu.

 • Smrt je většinou způsobena porušením některého z řídících systémů (atria mortissrdce, plíce, mozek).
 • Tkáně jsou v okamžiku smrti morfologicky nezměněny, ale postupně u nich dochází k vyrovnání fyzikálních a chemických potenciálů, jež v tkáni způsobují posmrtné (kadaverózní) změny.

Dělení[edit | edit source]

 1. Klinická – zástava dechu a cirkulace, CNS ještě funguje.
 2. Biologická – zástava dechu a cirkulace, ireverzibilní poškození CNS.

Známky smrti[edit | edit source]

Vzhledem k tomu, že je umírání různě dlouhý proces, nemusí být smrt zřetelná a snadno odlišitelná od smrti zdánlivé (vita minima). K rozpoznání smrti slouží celá řada známek.

Nejisté známky smrti[edit | edit source]

Nejisté známky smrti jsou takové známky, které jsou sice u mrtvých obvyklé, ale mohou se vyskytovat i u živých. Obecně platí, že přítomnost nejistých známek smrti sice činí smrt pravděpodobnou, ovšem ne jistou. Patří sem zejména:

 • bledost
 • chlad
 • neprůkaznost pulsové aktivity
 • neslyšitelná srdeční činnost
 • neslyšitelné dýchání
 • svalová slabost
 • areflexie
 • Tonelliho příznak (za 1-2 hodiny po smrti opět vymizí)

Jisté známky smrti[edit | edit source]

Jisté známky smrti jsou takové známky, jejichž přítomnost jednoznačně znamená smrt. Patří sem zejména:

 • posmrtné skvny (livores mortis)
 • posmrtná ztuhlost (rigor mortis)
 • hnilobné změny

Mezi jisté známky smrti patří i výsledky diagnostických vyšetření:

 • izoelektrická linie na EKG
 • průkaz mozkové smrti radionuklidovými metodami - absence akumulace radiofarmaka v mozku
 • angiografický – neplní se mozkové cévy nad C1
 • EEG průkaz mozkové smrtiOdkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]