Šablona:Citace/dokumentace

From WikiSkripta

Základní informace[edit source]

Šablona je určena k tvorbě citací a bibliografických záznamů podle norem ISO 690 a ISO 690-2. Typ zdroje, který je citován, určuje parametr typ. Šablonou lze citovat monografii (knihu i její část), příspěvek ve sborníku, článek v časopise, seriálovou publikaci, internetovou stránku, nosič (CD/DVD), databázi, firemní literaturu, legislativní dokument, standard (normu) a akademickou práci (diplomovou, disertační, habilitační práci, apod.).

Citace knihy nebo její části[edit source]

Knihu lze citovat pomocí zadání:

{{Citace
| typ = kniha
}}

Pro tento typ citace existují následující parametry:

 • korporace – autorská korporace
 • příjmení1, jméno1, příjmení2, jméno2, příjmení3, jméno3 – autoři
 • kolektiv – v případě zadání ano se přidá informace o kolektivu
 • titul – název knihy
 • podnázev – podnázev knihy
 • url – v případě, že je kniha dostupná na internetu
 • vydání – číslo vydání (bez interpunkce)
 • místo – místo (město) vydání; pokud zadáte spojovník „-“, zobrazí se zápis „[s.l.]“
 • vydavatel – kdo knihu vydal, nakladatelství; pokud zadáte spojovník „-“, zobrazí se zápis „[s.n.]“
 • rok – rok vydání knihy
 • rozsah – počet stran celé knihy
 • edice
 • svazek
 • kapitola – v případě citace pouze části knihy: číslo kapitoly
  • název_kapitoly – název citované kapitoly
  • pokud je kapitola dílem jiného autora, než je autor celé knihy, cituje se tato kapitola jako příspěvek ve sborníku
 • strany – rozsah citovaných stran
 • poznámky – další informace o knize
 • isbn – standardní číslo knihy, v případě chybění zadejte „-“ a nezobrazí se nic

Povinné jsou tyto parametry:

 • alespoň jeden autor nebo korporace
 • titul
 • vydání
 • rok
 • isbn


Příspěvek ve sborníku[edit source]

Příspěvek lze citovat zadáním:

{{Citace
| typ = sborník
}}

Parametry jsou:

 • korporace – autorská korporace
 • příjmení1, jméno1, příjmení2, jméno2, příjmení3, jméno3 – autoři
 • kolektiv – v případě zadání ano se přidá informace o kolektivu
 • titul – název příspěvku
 • podnázev – podnázev příspěvku
 • url – v případě, že je příspěvek dostupný na internetu
 • sborník – název celého sborníku
 • autor_sborníku – autor nebo editor celého sborníku, v případě více autorů nebo korporace se jména a příjmení zapíší za sebou oddělená čárkou
 • vydání – číslo vydání (bez interpunkce)
 • místo – místo (město) vydání; pokud zadáte spojovník „-“, zobrazí se zápis „[s.l.]“
 • vydavatel – kdo sborník vydal, nakladatelství; pokud zadáte spojovník „-“, zobrazí se zápis „[s.n.]“
 • rok – rok vydání sborníku
 • rozsah – počet stran celého sborníku
 • edice
 • svazek
 • kapitola – v případě citace pouze části příspěvku: číslo kapitoly
  • název_kapitoly – název citované kapitoly
 • strany – rozsah citovaných stran
 • poznámky – další informace o sborníku či o příspěvku
 • isbn – standardní číslo sborníku, v případě chybění zadejte „-“ a nezobrazí se nic

Povinné parametry jsou tyto:

 • alespoň jeden autor nebo korporace
 • titul
 • vydání
 • sborník
 • autor_sborníku
 • rok


Článek v časopise[edit source]

Článek lze citovat takto:

{{Citace
| typ = článek
}}

Lze použít tyto parametry:

 • korporace – autorská korporace
 • příjmení1, jméno1, příjmení2, jméno2, příjmení3, jméno3 – autoři
 • kolektiv – v případě zadání ano se přidá informace o kolektivu
 • článek – název článku
 • časopis – název časopisu
 • url – adresa na internetu
 • rok
 • ročník
 • svazek (volume)
 • číslo
 • strany – rozsah stran článku v časopise
 • poznámky
 • issn – standardní číslo (v případě, že chybí, lze zadat pomlčku)
 • pmid – číslo článku v databázi PubMed
 • doi – číslo článku v systému DOI

Povinné parametry jsou následující:

 • alespoň jeden autor nebo korporace
 • článek
 • časopis
 • strany
 • rok
 • svazek nebo ročník
 • issn


Článek v seriálové publikaci nebo díl seriálové publikace[edit source]

Citace je stejná jako u článku:

{{Citace
| typ = článek
}}

Lze použít tyto parametry:

 • korporace – autorská korporace
 • příjmení1, jméno1, příjmení2, jméno2, příjmení3, jméno3 – autoři
 • kolektiv – v případě zadání ano se přidá informace o kolektivu
 • článek – název článku nebo název – název celého dílu
 • seriálová_publikace – název publikace
 • url – adresa na internetu
 • rok
 • ročník
 • svazek (volume)
 • číslo
 • strany – rozsah citovaných stran
 • poznámky
 • issn – standardní číslo (v případě, že chybí, lze zadat pomlčku)

Povinné parametry jsou následující:

 • alespoň jeden autor nebo korporace
 • článek nebo název
 • seriálová_publikace
 • strany
 • rok
 • svazek nebo ročník
 • issn


Internetová stránka[edit source]

Zápis citace je:

{{Citace
| typ = web
}}

Parametry jsou:

 • korporace – autorská korporace
 • příjmení1, jméno1, příjmení2, jméno2, příjmení3, jméno3 – autoři
 • kolektiv – v případě zadání ano se přidá informace o kolektivu
 • název – název stránky
 • podnázev – podnázev stránky
 • vydavatel – kdo stránku vydává, nakladatelství
 • rok
 • datum_revize – datum poslední aktualizace stránky
 • citováno – datum citace
 • url – adresa stránky
 • poznámky

Povinné parametry jsou:

 • alespoň jeden autor nebo korporace
 • název
 • citováno
 • url

Citace nosičů CD a DVD[edit source]

Základní zápis je:

{{Citace
| typ = cd
}}

Parametry můžeme použít tyto:

 • korporace – autorská korporace
 • příjmení1, jméno1, příjmení2, jméno2, příjmení3, jméno3 – autoři
 • kolektiv – v případě zadání ano se přidá informace o kolektivu
 • název – název nosiče
 • podnázev
 • vydavatel – kdo nosič vydal, nakladatelství; pokud zadáte spojovník „-“, zobrazí se zápis „[s.n.]“
 • rok
 • datum_revize – datum revize nebo vydání
 • citováno – datum citace

Povinné parametry:

 • alespoň jeden autor nebo korporace
 • název
 • citováno


Citace databází[edit source]

Základní zápis je:

{{Citace
| typ = db
}}

Parametry:

 • název – název databáze
 • podnázev
 • vydavatel – kdo databázi vydává, nakladatelství
 • rok
 • odpovědnost – autor nebo organizace
 • datum_revize – datum revize nebo vydání
 • citováno – datum citace
 • url – adresa na internetu

Povinné parametry:

 • název
 • odpovědnost
 • citováno
 • url


Citace firemní literatury[edit source]

Firemní literaturu lze citovat pomocí zadání:

{{Citace
| typ = firemní_literatura
}}

Pro tento typ citace existují následující parametry:

 • korporace – autorská korporace
 • příjmení1, jméno1, příjmení2, jméno2, příjmení3, jméno3 – autoři
 • kolektiv – v případě zadání ano se přidá informace o kolektivu
 • titul – název
 • podnázev – podnázev
 • url – v případě, že je literatura dostupná na internetu
 • vydání – číslo vydání (bez interpunkce)
 • místo – místo (město) vydání
 • vydavatel – kdo literaturu vydal, nakladatelství, příp. firma; pokud zadáte spojovník „-“, zobrazí se zápis „[s.n.]“
 • rok – rok vydání
 • rozsah – počet stran
 • edice
 • svazek
 • kapitola – v případě citace pouze části: číslo kapitoly
  • název_kapitoly – název citované kapitoly
 • strany – rozsah citovaných stran
 • poznámky – další informace
 • isbn – standardní číslo literatury

Povinné jsou tyto parametry:

 • titul
 • vydavatel
 • rok


Citace legislativního dokumentu[edit source]

Základní citace je:

{{Citace
| typ = legislativní_dokument
}}

Možné parametry jsou:

 • země – název státu
 • instituce – název vydávající instituce (např. ministerstvo)
 • dokument – název dokumentu
 • sbírka – název většího celku, jehož je dokument součástí
 • rok
 • poznámky
 • strany – rozsah citovaných stran
 • url

Povinné parametry jsou:

 • země
 • dokument
 • rok


Citace standardu či normy[edit source]

Základní zápis:

{{Citace
| typ = standard
}}

Parametry:

 • označení – číselné označení standardu
 • název
 • místo – místo nebo město vydání
 • instituce
 • rok
 • poznámky
 • strany – rozsah citovaných stran
 • url

Povinné parametry:

 • označení
 • název
 • rok


Citace akademické literatury[edit source]

Akademickou literaturu lze citovat takto:

{{Citace
| typ = akademická_práce
}}

Parametry:

 • korporace – autorská korporace
 • příjmení1, jméno1, příjmení2, jméno2, příjmení3, jméno3 – autoři
 • kolektiv – v případě zadání ano se přidá informace o kolektivu
 • název
 • podnázev
 • místo – místo (město) vydání
 • ústav – ústav nebo instituce
 • rok
 • url
 • strany – rozsah citovaných stran
 • poznámky

Povinné parametry:

 • alespoň jeden autor nebo korporace
 • název
 • místo
 • rok

Citace vysokoškolské přednášky[edit source]

Přednášku na vysoké škole lze citovat takto:

{{Citace
| typ = přednáška
}}

Parametry:

 • příjmení – příjmení přednášejícího
 • jméno – jméno přednášejícího
 • téma – název přednášky
 • předmět – předmět vyučovaný na dané vysoké škole, jehož výukou byla přednáška součástí
 • obor – obor studia, pro nějž je předmět určen
 • fakulta – fakulta vysoké školy, na níž byla přednáška přednesena
 • univerzita – vysoká škola
 • místo – místo (město) konání přednášky
 • datum – datum konání přednášky
 • url – odkaz na materiály pojící se k přednášce
 • poznámky

Povinné parametry:

 • příjmení
 • téma
 • předmět
 • obor
 • fakulta
 • univerzita
 • místo
 • datum

Poznámky[edit source]

Jestliže není šablona správně vyplněná, objeví se před citací červený nápis "Nekompletní citace" a článek se zařadí do kategorie Špatná citace (pro ulehčení správy citací).