Vzor epikrízy propouštěcí zprávy

Z WikiSkript

Interna[upravit | editovat zdroj]

Bronchopneumonie[upravit | editovat zdroj]

Přijetí pro akutní bronchopneumonii bakteriální etiologie s projevy horečky, kašle a dušnosti. Diagnosa byla stanovena na základě anamnesy, klinických příznaků, laboratorního vyšetření a nálezu na rentgenogramu plic. Po nasazení antibiotické léčby a mukolytik došlo k odeznění potíží i poklesu hladin laboratorních ukazatelů zánětu, stav je stabilisován a v léčbě je proto možno pokračovat ambulantní cestou. Přistupujeme k propuštění, poučujeme o dalším postupu a vybavujeme rozpisem indikovaných léků i potřebnými recepty, dopravu z nemocnice zajišťuje rodina.

Exacerbace chronické obstrukční plicní choroby při virose[upravit | editovat zdroj]

Přijetí pro exacerbaci chronické obstrukční plicní choroby při virové infekci dolních cest dýchacích. Klinickým vyšetřením ani rentgenologicky se nepodařilo prokázat podezření na možnost pneumonie. K prevenci bakteriální superinfekce byla podávána rovněž antibiotika. Po nasazení bronchodilatační a mukolytické terapie došlo k postupnému ústupu potíží, stav je stabilisován a v léčbě je možno pokračovat ambulantní cestou. Přistupujeme k propuštění, poučujeme o dalším postupu a vybavujeme rozpisem indikovaných léků i potřebnými recepty, dopravu z nemocnice zajistí rodina.

Exacerbace chronické obstrukční plicní choroby při pneumonii[upravit | editovat zdroj]

Přijetí pro exacerbaci chronické obstrukční plicní choroby při basální bronchopneumonii bakteriální etiologie. Diagnosa byla stanovena na základě anamnesy, klinického nálezu, rentgenologického průkazu zánětlivé infiltrace plicního parenchymu a laboratorního vyšetření. Po nasazení antibiotické, bronchodilatační a mukolytické terapie došlo k postupnému ústupu potíží a poklesu hladin laboratorních ukazatelů zánětu, stav je stabilisován a v léčbě je možno pokračovat ambulantní cestou. Přistupujeme k propuštění, poučujeme o dalším postupu a vybavujeme rozpisem indikovaných léků i potřebnými recepty, dopravu z nemocnice zajistí rodina.

Dekompensace esenciální hypertense[upravit | editovat zdroj]

Přijetí pro exacerbaci esenciální hypertense s vegetativním doprovodem. Sekundární etiologii potíží se nepodařilo prokázat. Po zvládnutí akutního stavu a optimalisaci chronické antihypertensní terapie došlo k ústupu potíží, hodnoty krevního tlaku se již pohybují v přijatelných mezích, stav je stabilisován. Přistupujeme k propuštění, poučujeme o dalším postupu a vybavujeme rozpisem indikovaných léků i potřebnými recepty, je indikován odvoz sanitou.

Chronická ischemická choroba srdeční s globálním městnáním[upravit | editovat zdroj]

Přijetí pro dekompensaci chronické ischemické choroby srdeční s městnáním v malém i velkém oběhu. Po nasazení diuretické terapie došlo k ústupu otoků a zmírnění dušnosti, optimalisujeme rovněž chronickou medikaci. Stav je stabilisován, v léčbě je možno pokračovat ambulantní cestou. Přistupujeme k propuštění, poučujeme o dalším postupu a vybavujeme rozpisem indikovaných léků i potřebnými recepty, vzhledem ke zhoršené mobilitě je indikován odvoz sanitou.

Prvozáchyt tachyfibrilace síní[upravit | editovat zdroj]

Přijetí pro prvozáchyt fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí. Během hospitalizace antikoagulace nízkomolekulárním heparinem s postupným převodem na warfarin, daří se medikamentosně zklidnit frekvenci srdeční až na přijatelnou rychlost. Subjektivní stav zlepšen, pacient stabilisován, v titraci léčby a vyšetřování je možno pokračovat ambulantní cestou, pročež přistupujeme k propuštění. Poučujeme o dalším postupu a vybavujeme rozpisem indikovaných léků i potřebnými recepty.

Akcelerace preexistující fibrilace síní[upravit | editovat zdroj]

Přijetí pro akceleraci komorové odpovědi při již dříve známé fibrilaci síní. Během hospitalizace pokračováno ve stávající antikoagulační terapii, frekvenci srdeční se daří optimalisací medikace zpomalit až na přijatelnou úroveň. Subjektivní stav zlepšen, pacient stabilisován, v titraci léčby je možno pokračovat ambulantní cestou. Pacienta poučujeme o dalším postupu a vybavujeme rozpisem indikovaných léků i potřebnými recepty, poté propouštíme domů.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]