Školy babické a historie vzdělávání porodních asistentek

Z WikiSkript


Porodnické kurzy se objevují od počátku 18. století při univerzitách i při některých velkých nemocnicích. Zajímavé bylo, že výuka probíhala typicky společně pro porodní báby, pro studenty medicíny i pro chirurgy (kteří touto dobou stále ještě fungovali odděleně, jako samostatné povolání). Dvě první významné porodnické školy byly spojeny s významnými osobnostmi porodnictví:

První z porodnických center vzniklo v roce 1725 v Leidenu. Za vznikem tohoto centra stál Herman Boerhaave (1688-1738), jeden z nejslavnějších lékařských pedagogů své doby v Evropě.

V prosinci roku 1731 pak v Pařiží ve Francii vznikla Académie Royale de Chirurgie, která byla postavena na roveň lékařské fakultě. Výuku porodnictví zde přednášeli slavní mistři z oboru chirurgie. Porodnictví se pak vyučovalo i přímo na lěkařské fakultě, kde za něj byl zodpovědný Jean Astruc (1684-1766), další z nejslavnějších lékařů své doby. Jean Astruc byl mimořádně sečtělý a publikoval klíčová díla z oboru porodnictví, která byla následně i přeložena z francouzštiny od angličtiny. + výuka porodnictví na lékařské fakultě (významná osobnost Jean Astruc)

Speciální porodnické ústavy - Dublin - 1736, Londýn - 1749

Kurzy pro porodní báby - Leiden - 1725, Edinburgh - 1739, Vídeň - 1748


Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

DOLEŽAL, Antonín. Od babictví k porodnictví. 1. vydání. Karolinum, 2001. s. 144. ISBN 80-246-0277-6.