Amplituda

Z WikiSkript
Heslo
Sínusová přímka 1. výška amplitudy 2. rozdíl dvou maximálních amplitud 3. odmocnica z amplitudy (\scriptstyle\hat U/\sqrt{2}) 4. frekvence

Maximální odchylka veličiny od její střední hodnoty s pravidelným opakováním.

Odkazy

Externí odkazy