Appendix, detail (obrázek)

From WikiSkripta

Klikatelné odkazy v obrázku!

Obecná stavba trávicí trubice#Tunica mucosaObecná stavba trávicí trubice#Tunica mucosaEpitel#JednovrstevnýEpitel#JednovrstevnýEpitel#JednovrstevnýEpitel#JednovrstevnýEpitel#Jednovrstevný
Detailní snímek sliznice appendixu