Arterioskleróza

From WikiSkripta

Heslo

Arterioskleróza znamená doslova „tvrdnutí tepen“. Jedná se o obecný pojem značící ztluštění tepenných stěn a ztrátu jejich elasticity. Zahrnuje tři rozdílná onemocnění: aterosklerózu, mediokalcinózu a arteriolosklerózu.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • KUMAR, Vinay, Abul K ABBAS a Nelson FAUSTO, et al. Robbins Basic Pathology. 8. vydání. Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2007. 946 s. ISBN 978-1-4160-2973-1.