Atrofie zrakového nervu

Z WikiSkript

Atrofie papily je výsledným stádiem poškození axonů gangliových buněk.

Symptomy[upravit | editovat zdroj]

Základním symptomem je pokles centrální zrakové ostrosti event. periferního vidění. Někdy se jedná pouze o náhodný nález u bezpříznakového pacienta.

Klinické příznaky[upravit | editovat zdroj]

 • u náhlé poruchy většinou ještě obraz onemocnění, které vede k poškození nervu (otok, překrvení, hemoragie) a atrofie se objevuje až po odeznění;
 • ascendentní (konsekutivní, flava) při lézi gangliových buněk;
 • podle vzdálenosti poškození nervu od papily nasedá descendentní atrofie s odstupem 2 (při juxtabulbární příčině) až 6-8 týdnů (při chiasmatické a vyšší lézi), event. později;
 • papila je bledší, více temporálně, téměř vždy, nejnápadnější je při postižení makulopapilárního svazku (= pokles centrálního vizu), redukce kapilární sítě a drobných cév na papile;
 • sektorová nebo altidunální atrofie po oběhových poruchách na papile;
 • atrofie s nepřesnou hranicí po edému různé etiologie (postneuritická), event. i - doprovodné proužky podél cév a prepapilární zmnožení glie;
 • atrofie s ostrou hranicí (prostá), event. s exkavací více vertikální (glaukomová) nebo centrální (útlak zrakové dráhy, např. makroadenomy hypofýzy);
 • všechny léze před chiasmatem působí jednostrannou atrofii, všechny léze za chiasmatem vyvolávají atrofii obou papil;
 • u myopů je papila větší a temporálně vždy světlejší, u hypermetropů může atrofie dlouho unikat pozornosti.

Specializovaná vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Používáme vyšetření vizu, zorného pole, OCT a RNFL. Další důležitou součástí vyšetření jsou zobrazovací metody. Slouží k vyloučení útlaku zrakové dráhy.

Diferenciální diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • oběhové poruchy na terči (uzávěry arteriální i venózní, AION, drúzová papila);
 • demyelinizace a zánětlivá onemocnění optiku;
 • útlakové léze v průběhu zrakové dráhy a nádory optiku (gliom, meningeom);
 • traumatické poškození optiku či chiasmatu;
 • městnavá papila;
 • neuropatie optiku:
  • nutriční - tabáková a alkoholová, hypovitaminóza B;
  • toxická - antituberkulotika, methanol, imunosupresiva, chemoterapeutika, thalium, olovo, amiodaron aj.;
  • postradiační neuro i retinopatie (většinou do 3 let po ozáření).
 • geneticky podmíněné neuropatie - mitochondriálně (LHON), autozomálně dominantně (DOA - dominantní atrofie optiku) či jinak chromozomálně vázané;
 • vrozené vývojové anomálie (hypoplazie zrakového nervu).

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Cílem léčby je odstranit vyvolávající příčinu a zabránit další ztrátě axonů. Již vzniklý defekt odstranit nelze.

Další sledování[upravit | editovat zdroj]

Další sledování je nutné v případech, kdy hrozí další progrese onemocnění (recidiva, městnání, RS, útlak při EO apod.).