BMI (2. LF UK)

Z WikiSkript

Cíl cvičení: Zjistit základní údaje o zdravotním stavu pacienta.

Pomůcky: saturační čidlo, váha na měření hmotnosti člověka, metr na měření výšky, tlakoměr (jestli je rtuťový tak i fonendoskop)

Opatření při vyšetření: Při vyšetření musíme dbát na udržování klidného prostředí pacienta. V opačném případě by jsme mohli získat nesprávné údaje. Úkoly:

1. Měření BMI pacienta.

2. Měření saturace pacienta

3. Měření krevního tlaku pacienta

Průběh vyšetření:

1. Úkol: Zjistíme pacientův věk a zmeříme jeho hmotnost a výšku. Údaje zapíšeme do protokolu a vypočítáme BMI (Body Mass Index). Postup pro výpočet je následovný: • Do vzorce dosadíme hodnotu hmotnosti v kilogramech a následně ji vydělíme druhou mocninou výšky v metrech. Jednotka BMI je kg.m-2. Výslednou hodnotu zapíšeme do protokolu.

2. Úkol: Prpojíme saturační čidlo na ukazovák pravé nebo levé ruky pacienta a následně sledujeme jak se mění hodnoty saturace při nádechu a výdechu. Měření opakujeme pět krát pro nádech i pro výdech a hodnoty zapíšeme do tabulky. Hodnota by se měla pohybovat približně od 95 do 98 procent (u zdravého člověka).

3. Úkol: Na odhalenou paži vyšetřované osoby navineme manžetu, nasadíme si fonendoskop a na loketní jamce (pod manžetou) přidržíme naslouchací část fonendoskopu. Mačkáním balonku zvýšíme tlak přibližně na 140 mm Hg (hodnoty tlaku nám ukazuje sloupec rtuti manometru). Tím zastavíme průtok krve tepnou. Poté postupně ventilem balonku vypouštíme vzduch z manžety. Hodnotu systolického tlaku odčítáme ze stupnice ve chvíli, když ve fonendoskopu uslyšíme první zvuky proudící krve. Diastolický tlak odčítáme když slyšíme poslední zvuky proudící krve. Měření pro jistotu třikrát zopakujeme, hodnoty zapíšeme do protokolu a vypočítáme průměrnou hodnotu.