Beim Arzt

Z WikiSkript

Am Empfang[upravit | editovat zdroj]

Německy Česky
den Hausarzt aufsuchen vyhledat praktického lékaře
sich in der Kartei anmelden zařadit se do kartotéky
die Sprechstunde ordinační hodiny
den Krankenschein vorlegen předložit průkaz zdravotní pojišťovny
der Gesundheitspfleger, die Krankenschwester, die Sprechstundenhilfe, die Aufnahmesekretärin, die Stationssekretärin sestra v ordinaci
das Wartezimmer čekárna
auffordern, ins Sprechzimmer einzutreten vyzvat, aby šel pacient do ordinace

Im Sprechzimmer[upravit | editovat zdroj]

Německy Česky
nach dem Gesundheitszustand fragen ptát se na zdravotní stav (pacienta)
die Krankenkarte mit Personalien zdravotní karta pacienta s osobními údaji
den Oberkörper freimachen svléknout se do půl těla
den Brustkorb beklopfen vyšetřit hrudník poklepem
den Herz und die Lungen abhorchen poslechnout srdce a plíce
den Blutdruck messen měřit krevní tlak
tief atmen zhluboka dýchat
den Patienten inspizieren (betrachten) prohlédnout pacienta
Bauchorgane abtasten prohmatat břišní orgány
Anamnese erheben sestavit anamnesu
Krankheiten durchmachen prodělat nemoci
Temperatur messen (unter der Achsel oder im Darm) měřit teplotu
Wann haben diese Beschwerden angefangen? Kdy Vám začaly tyto potíže?
klagen über stěžovat si na
Hatten Sie Aufregungen? Rozčiloval jste se?
bestimmte Speisen schlechter vertragen hůř snášet určitá jídla
Wo tut´s weh? Wo ist der Schmerz? Wo schmerzt es? Wo ist die schmerzhafte Stelle? Kde to bolí?
Wie lange dauert der Schmerz? Jak dlouho bolest trvá?
Gibt es etwas, das die Beschwerde verbessert? Existuje něco, co při potížích pomáhá?
Was spüren Sie noch neben diese Schmerzen? Co ještě cítíte kromě těchto bolestí?
Kommt es in der Familie vor? Vyskytuje se (nemoc) již ve Vaší rodině?
sich handeln um jednat se o
sich verschlimmern zhoršovat se
sich entwickeln vyvíjet se
verstärken zesílit
vermindern mizet
die Übelkeit, der Brechreiz nevolnost, pocit na zvracení
sich übergeben, erbrechen zvracet
leiden unter trpět (fyzický stav, nemocí i např. diktaturou)
leiden an trpět (ve smyslu mít nemoc)
Der Schmerz ist stechend, heftig Bolest je bodavá, silná
sich mit etwas abfinden smířit se s něčím
betreffen postihnout

Nach der Untersuchung[upravit | editovat zdroj]

Německy Česky
die Diagnose stellen stanovit diagnosu
die Medikamente (Arzneimittel) verschreiben předepsat léky
jemanden krankschreiben napsat někomu neschopenku (do práce)
in einer Woche wieder zur Kontrolle kommen za týden přijít opět na kontrolu
die Laboruntersuchungen durchführen provést laboratorní vyšetření
den Patienten röntgen udělat RTG snímky pacienta
vom Facharzt j-n untersuchen lassen nechat (někoho) prohlédnout odborným lékařem
ins Krankenhaus j-n überführen lassen nechat (někoho) převézt do nemocnice
die Bettruhe verordnen nařídit klid na lůžku

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • MOKROŠOVÁ, Ivana a Lucie BAŠTOVÁ. Němčina pro lékaře :  Manuál pro praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. ISBN 9788024721279.