Biologický poločas

Z WikiSkript

Heslo

Biologický poločas (značíme Tb) je doba, za kterou se vyloučí z organismu polovina množství daného radionuklidu.

Souvisíci články

Použitá literatura

  • BENEŠ, Jiří, et al. Základy lékařské biofyziky. 3. vydání. Praha : Karolinum, 2011. 200 s. ISBN 978-80-246-2034-3.
  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. 524 s. ISBN 80-247-1152-4.