Centromerický index

From WikiSkripta

Heslo

Centromerický index je hodnota používaná v cytogenetice při popisu chromozomů. Vypočítá se podle polohy centromery jako poměr délky krátkého ramena p ku délce celého chromozomu p+q. Na základě této hodnoty dělíme chromozomy na metacentrické, submetacentrické, akrocentrické atd.

centromerický index

p/(p+q)

typ chromozomu
0,5–0,39 metacentrický
0,38–0,26 submetacentrický
0,25–0,13 akrocentrický
0,12-0 telocentrický

Odkazy

Související články

Zdroj