Centromerický index

Z WikiSkript

Heslo

Centromerický index je hodnota používaná v cytogenetice při popisu chromozomů. Vypočítá se podle polohy centromery jako poměr délky krátkého ramena p ku délce celého chromozomu p+q. Na základě této hodnoty dělíme chromozomy na metacentrické, submetacentrické, akrocentrické atd.

p/(p+q) =

  • 0,5–0,39 – metacentrický
  • 0,38–0,26 – submetacentrický
  • 0,25–0,13 – subtelocentrický
  • 0,12–0 – telocentrický

Odkazy

Související články

Zdroj