Jednání, chování, vůle a jejich poruchy

From WikiSkripta

(Redirected from Chování)

Jednání člověka směřuje k určitým cílům. Je podmíněno motivy a vůlí.

Motivy
 • uvědomělé podněty vyvolávající uspokojení potřeb.
Motivace
 • soubor motivů k určitému jednání.
Potřeba
 • nedostatek něčeho podstatného.
 1. materiální,
 2. nemateriální.
Vůle
 • uvědomění si a zaměření jednání k určitému cíli,
 • soubor aktů chtění, rozhodování, úsilí a jednání.

Poruchy vůle[edit | edit source]

Hypobulie

 • nerozhodnost k zahájení určité činnosti.

Abulie

 • ztráta schopnosti zahájit určitou činnost,
 • nápadné u deprese,
 • u organických mozkových poruch, některých neuróz, drogy,
 • hypobulie i u vyčerpání – spolu s apatií (útlum emotivity).

Hyperbulie

 • nadměrná rozhodnost, hyperagilnost, energičnost – u manického syndromu, po psychostimulanciích, hypertymní osobnosti,
 • většinou kolísavý charakter.

Poruchy jednání[edit | edit source]

Kvantitativní poruchy[edit | edit source]

Hypoagilnost

 • všeobecné ochuzení aktivity, vyčerpání, deprese, intoxikace.

Hyperagilnost

 • zvýšená duševní i fyzická aktivita.

Agitovanost

 • na pomezí kvalitativních a kvantitativních poruch,
 • neklidný, zmatený a bezcílný pohyb, až do úzkosti,
 • stupňuje se v jaktaci (zmítání na lůžku).

Kvalitativní poruchy[edit | edit source]

Katatonické symptomy

 • primitivní psychomotorické projevy – prototyp laické představy mentálně postiženého člověka,
 • nenavazují kontakt s okolím,
 • není porucha vědomí,
 1. produktivní forma – nadbytek mimiky, bizarní gestikulace.
 2. stuporózní forma – útlum různého stupně; příčina psychogenní (zážitek, katastrofa) nebo endogenní (melancholie).

Katalepsie

 • flexibilitas cerea (vosková ohebnost) – zvýšené svalové napětí,
 • nadměrná pasivita vůči vnuceným polohám, v nichž může setrvat po dlouhou dobu.
 • schizofrenie

Záraz jednání

 • přechodná zástava uprostřed jednání,
 • není přítomna porucha vědomí (na rozdíl od absence),
 • schizofrenie.

Negativismus

 • odpor vůči příkazům a výzvám:
 1. Pasivní – pacient pokynu nevyhoví,
 2. aktivní – pacient provede pravý opak.

Povelový automatismus

 • na rozkaz řečený vojensky udělá, co je mu řečeno.

Stereotypie, iterace

 • mechanické opakování slov (verbigerace) nebo mimiky (grimasování).

Manýrování

 • provádění bizarních pohybů při různých činnostech (jídlo, oblékání).

Raptus

 • bouřlivé, výbušné jednání,
 • autoagrese i heteroagrese.

Impulzivní jednání

 • náhlé neovladatelné nutkání k určitému činu,
 • postižený si vše pamatuje, ale neví, proč to udělal.

Sekundární impuls

 • vzniká vybitím velkého napětí,
 • doprovázen silnou emocí.

Frenoleptické stavy

 • impulzivní jednání – pyromanie, kleptomanie, …

Zkratkové jednání

 • k cíli vede nejkratší cestou – bez rozmyslu, někdy může předcházet příprava (např. sebevražda u nevyléčitelného onemocnění),
 • časté u dětí, některé sebevraždy z nešťastné lásky nebo odstranění nežádoucího svědka mohou mít ráz zkratkovitého jednání.

Automatismy

 • motorické stereotypy, které jsou ovlivnitelné vůlí, ale při poklesu pozornosti se opět objevují,
 • objevují se u mentálně retardovaných jedinců, při schizofrenii.

Tiky

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Tiky.

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]