Cytokeratin

Z WikiSkript

Heslo
Epitel rohovky – imunofluorescenční zobrazení cytokeratinu


Cytokeratiny jsou proteiny, které tvoří intermediární filamenta. Cytokeratinová filamenta jsou pak součástí cytoskeletu buněk tvořící epitel. Známe více než 25 "měkkých cytokeratinů". Epitel, který tvoří tvrdá kožní adnexa (vlasy, nehty), obsahuje navíc i "tvrdé cytokeratiny", kterých je asi 15 různých typů. [1]


Odkazy

Externí odkazy

Zdroj

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.

Reference

  1. LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. 576 s. ISBN 978-80-247-3729-4.