Dějiny ošetřovatelství

Z WikiSkript

Vznik ošetřovatelství[upravit | editovat zdroj]

Ošetřování na profesionální úrovně je poměrně mladý obor. Z historického hlediska lze rozlišit tři vzájemně se překrývající linie péče.

Nejstarší laická péče

Lidé si ji poskytovali sami (sebepéče). Péči mohli také poskytovat rodinní příslušníci či lidoví léčitelé a porodní báby.

Charitativní péče

Se vyvinula v souvislosti s křesťanstvím. Byla poskytována jedincům, kteří si své potřeby nemohli zajistit sami. Byli to chudí, nemocní, sirotci, tělesně postižení, mentálně postižení. Tato péče byla a i nyní je poskytována převážně církevními organizacemi.

Organizovaná léčebná péče

Zdravotní sestry během 1. světové války

Tento typ péče se postupně transformoval z péče charitativní. Lze jej datovat od konce 19. století, kdy již dochází k biomedicínskému vývoji a péče poskytovaná lidem začíná mít skutečně léčebný a racionální ráz.

Ošetřovatelství, stejně jako medicína, filozofie atd., je a bylo dosud ovlivňováno náboženskými, kulturními, sociálními, ekonomickými i politickými faktory. Zejména válečná období a vědecké objevy v oblasti medicíny (anatomické poznatky, RTG, léky, ATB…) měly vliv na vývoj společnosti, léčení i ošetřování.

Vývojové etapy ošetřovatelství[upravit | editovat zdroj]

  • ošetřovatelská péče v pravěku
  • ošetřovatelská péče ve starověku
  • středověk – charitativní ošetřovatelství
  • 19. století – vznik moderního ošetřovatelství
  • moderní ošetřovatelství 20. století, počátky institucionalizovaného vzdělávání sester
  • současnost, budoucnost ošetřovatelství

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • DUINOVÁ, N a J SUTCLIFFOVÁ. Historie medicíny od pravěku do roku 2020. 1. vydání. Praha : Slovart, 1997. ISBN 80-85871-04-1.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]