Děložní branka

From WikiSkripta

Děložní branka má dvojí význam. Buď se jedná o již zašlé hrdlo během porodu (= porodnická branka), a nebo o vnitřní a zevní branku uzavírající kanál děložního hrdla z obou stran, dokud se ještě hrdlo nezačne otevírat k porodu.

Branka děložní

Vnitřní branka[edit | edit source]

Vnitřní branka ohraničuje vchod do kanálu děložního hrdla směrem z dělohy.

Zevní branka[edit | edit source]

Zevní branka ohraničuje východ z kanálu děložního hrdla směrem do vagíny.

Zašlé hrdlo[edit | edit source]

Během porodu postupně zaniká děložní hrdlo. Vnitřní branka splývá s vnější brankou v jednu branku (= porodnická branka), která se pak otevírá a dovoluje tím dítěti vejít do pánevního vchodu.

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

KULHAVÁ, Miluše. Vnitřní vyšetření [přednáška k předmětu Primární a komunitní péče, obor Porodní asistence, 1. LF UK v Praze]. Praha. 2018.