DMSA

Z WikiSkript

Heslo
Struktura DMSA.

Dimerkaptojantarová kyselina (DiMercaptoSuccinic Acid). Na její SH skupiny se váží těžké kovy. Lze ji použít jako antidotum při otravách kadmiem nebo olovem. Brání absorbci iontů těžkých kovů z trávicího ústrojí

Odkazy

Použitá literatura

  • KOTINGOVÁ, Lenka. Vybrané chemické noxy, které mohou vyvolat poškození zdraví pracujících [online]. [cit. 2010-12-16]. <www.lfhk.cuni.cz/hygiena/​Ko-Vybranechemnoxy.ppt>.