De Ritisův koeficient

Z WikiSkript

Heslo

De Ritisův koeficient vyjadřuje poměr katalytické koncetrace aspartátaminostransferázy (AST) a alaninaminotransferázy (ALT) v séru. Je-li při hepatopatii AST / ALT > 1, považuje se to za známku nekrózy hepatocytů, a tedy težší jaterní léze.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce aminotransferázy.