Dichlorbenzendiazoniumtetrafluoroborát

From WikiSkripta
Heslo
Dichlorobenzendiazoniumtetrafluoroborát

Stabilní diazoniová sůl používaná např. pro stanovení bilirubinu v moči.