Difúzní axonální postižení/PGS

From WikiSkripta
Schéma vzniku difúzního axonálního postižení.

Difúzní axonální postižení (DAP) je velmi těžké mnohočetné postižení axonů, které jsou přetrhány působením rotačních a translačních sil působících na hlavu (viz obrázek), nejčastěji v oblasti corpus callosum a mozkového kmene. Tíže následného stavu je umocněna tím, že přerušení axonů vede k vyplavení kalia, které toxicky působí na okolní mozkovou tkáň. U DAP se diagnosa opírá o anamnesu úrazu hlavy, klinický stav (těžká porucha vědomí) a MRI zobrazení (CT je nepřínosné, změny jsou většinou pod úrovní jeho rozlišovací schopnosti). Jde o nejčastější příčinu následného vegetativního stavu u traumatických pacientů.