Diskuse:Cytoskelet z pohledu biofyziky/Archiv

Z WikiSkript

Připomínky Mgr. Evy Filové[editovat zdroj]

Připomínky Mgr. Evy Filové, jejíž přednáška Biofyzika buňky a tkání je rovněž citována mezi zrdoji:

Autori použili ako zdroje literatúry neznámych autorov, len 2 učebnice, a nepoužili primárne publikácie. Ako zdroje by mali citovat např. prehladné články (review) a primárne články, ktoré poskytujú aktuálne informácie z danej oblasti. Časť Fyzikální základy buněčných pohybů je nedostatočne spracovaná.

Bolo by vhodné doplniť ďalšie názorné obrázky – s udaním zdroja a popisom obrázku, napr. štruktúra kinezínu je popísaná menej prehľadne.
-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 12.12.2014, 15:05
Ztotožňuji se v těchto ohledech s kolegyní Filovou, se kterou jsme měli delší diskusi na toto téma. Shodneme se v názoru, že jakákoli skripta (jakožto vysokoškolské učebnice) by měla být založena v zásadně na primárních a sekundárních zdrojích (tj. původní vědecké články z odborných časopisů a monografie, případně učebnice). Zakládat je na terciálních a kvartérních zdrojích (jakým je např. Wikipedie a různé populární články) zkrátka nelze, i když je možné je v některých případech (jsou-li vhodně ilustrativní a prověřené) uvést. Citovat anonymní zdroje je už vůbec dost pochybné.

V případě citací u tohoto tohoto článku například:

  • Stránka Biomach (autorský tým) je vytvářena VŠ studenty se zaměřením na středoškolské studenty.
  • Stránka BIOLOGIE v kostce vůbec nemá ani uveden autorský tým ani licenci a je nespíš jen nějakým blogem.
  • Stránka Fyziologie pohybu je vůbec špatně citována, protože se jedná o 8. kapitolu skript Srovnávací fyziologie živočichů ISBN 80-210-3379-7 autorského kolektivu Martin Vácha, Vítězslav Bičík, Richard Petrásek, Vladimír Šimek, Ivana Fellnerová, jak lze snadno zjistit z titulní stánky; tato citace by měla být provedena rovněž formou citační šablony.
  • Rovněž tak u zdroje Buněčná motilita a molekulární motory (autor označen iniciálami JK) je autorem zřejmě vedoucí Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK - oddělení buněčné a molekulární biologie prof. RNDr.Jan Kovář, DrSc. – má tam uvedený e-mail, takže v případě pochybností by neměl být problém se ho na to zeptat.
  • V referencích se vám červeně zobrazuje upozornění "Nekompletní citace webu" – povinné parametry naleznete v popisu Šablona:Citace.

Část Použitá literatura mi přijde nedostatečná; také bych neočekával, že bude zcela opominut zdroj, doporučený ke studiu této problematiky v úvodní přednášce prof. Amlerem: Alberts, Bruce et al. Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero, [2006]. xxvi, 630, D-18, A-62, I-30 s. ISBN 80-902906-2-0. Pokud se tedy nikdo z vašeho kruhu na tuto monografii ani nepodíval, vřele doporučuji si ji vypůjčit, prostudovat si zejména 16. kapitolu Cytoskelet a poté si znovu po sobě pročíst vaše příspěvky a doplnit/poupravit je podle toho. Recenzi uvedené publikace a základní orientaci v ní naleznete např. na Alberts, Bray, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter: Základy buněčné biologie Pokud by se někomu tato publikace zalíbila natolik, že by se rozhodl si ji zakoupit, tak upozorňuji na doprodej za sníženou cenu na Základy buněčné biologie a jak Marek uvádí, máte-li jinou představu o ceně, lze se s ním dohodnout. Myslím, že kromě biofyziky ji ve svém dalším studiu využijete i v histologii, biologii a genetice.) Drobné formální nedostatky:

  • Jednotlivé citace a odkazy za sebou řadíme formou nečíslovaných seznamů – je to tak přehlednější
  • Použitá literatura – rovněž tak a s použitím citačních šablon
Z těchto a výše uvedených důvodů prosím o doplnění článku a opětovné vložení šablony Šablona:Zkontrolovat po odstranění závad a nedostatků.
-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 12.12.2014, 17:49
Ještě přeposílám odkazy na literaturu, kterou uvedla Mgr. Filová jako zdroje ke své přednášce: Mohli by pouzit aj Lodish: Molecular cell biology, tiež Alberts, Molecular biology of the cell, co su ucebnice uvedene ako zdroje mojej prednasky a su dostupne v knihovne.
-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 15.12.2014, 21:07
Od mých posledních připomínek byla pouze lehce rozšířena část Cytoskelet z pohledu biofyziky#Fyzikální základy buněčných pohybů, ostatní naše připomínky zatím nebyly vzaty v úvahu. Viz též poznámky pod tabulkou. Po ukončení úprav je nutno opět vložit šablonu s žádostí o kontrolu, jak bylo již řečeno.
-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 6.1.2015, 15:31

Zkontrolovat | Petr Heřman[editovat zdroj]

Prosím o kontrolu, děkuji
EliškaŠ (diskuse) 27.11.2015, 12:05
Wikifikace O.K. Po čistě formálních změnách není potřeba kontrolovat celý článek.
-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 8.12.2015, 18:28