Diskuse:Elektromagnetická interakce/Archiv

From WikiSkripta

Možné porušení autorských práv[edit source]

Dobrý den, velmi vám děkujeme za váš příspěvek do WikiSkript, nicméně jeden odstavec ve vašem článku - Farradayův zákon elektromagnetické indukce se naprosto shoduje s odstavcem z textu, který se nachází na www.unium.cz/materialy/0/0/nestacionarni-magneticke-pole-m36470-p1.html [1]. Pokud je původní text váš nebo pokud máte svolení, pak samozřejmě vše v pořádku, pokud ne, pak je potřeba tuto část přepracovat, aby neporušovala autorský zákon. Pokdud byste s tím potřebovala jakkoliv poradit nebo měla jiný dotaz ohledně autorských práv, prosím neváhejte se zeptat.
BillyBones.jpg Honza Mudruňka -- redakce WikiSkript 25.11.2013, 21:35
Dobrý den, článek na této stránce je ale převzatý z učebnice, kterou jsme uvedly ve zdroji. SVOBODA, E. Přehled stredoškolské fyziky. 4.upravené. Praha 4: prometheus, 2006. ISBN 80-7196-307-0. Snažily jsme se ho citovat, nicméně jsme to nedokázaly. Mužeme tento odstavec odstranit, nebo (v tom lepším případě) bychom byly velmi rády, kdyby jste nám s touto citaci pomohl.
Vadovic.martina (diskuse) 2.12.2013, 15:55
Záleží, v jakém rozsahuje daný text převzat, pokud je většina textu doslovně opsána z učebnice, pak to nelze ocitovat, i v případě celého odstavce bych se jeho citaci vyhnul, mnohem lepší řešení je daný text přepsat vlastními slovy. Samozřejmě pokud jste větší část tento textu okopírovaly z učebnice, pak je nutné přepsat celou okopírovanou část.
BillyBones.jpg Honza Mudruňka -- redakce WikiSkript 3.12.2013, 20:52
Dobrý den, děkujeme za radu, už by to mělo být v pořádku. Ještě jendou děkujeme za upozornění. :)
EL.Zíková (diskuse) 4.12.2013, 21:59

Zkontrolovat | Petr Heřman[edit source]

Zkontrolovat|Petr Heřman
EL.Zíková (diskuse) 6.12.2013, 01:17
Připomínky:
  1. V našem běžném životě se setkáváme s gravitačními, elektrickými a magnetickými silami. Se silami slabé a silné interakce nemáme přímou smyslovou zkušenost, ...: To vypadá, že s elektrickými a magnetickými silami máme "přímou smyslovou zkušenost", že tato pole dokážeme vnímat svými smysly?
  2. Základní informce – tabulka: Když už jste se rozhodly tam tu tabulku přepsat, chtělo by vysvětlit, co se tím míní – nejsem si jistý, že to z toho všem medikům bude jasné, např. co znamená U(1)loc anebo proč IM částicí je zrovna foton gamma záření a ne třeba světelný foton – anebo co ten zápis má znamenat?
  3. U uvedených rovnic a vztahů by mělo být vždy vysvětleno, co jaká písmenka znamenají.
  4. Energie fotonu je přímo úměrná součinu Planckovy konstanty a rychlosti světla a nepřímo úměrná vlnové délce příslušného elektromagneticého vlnění ve vakuu. Tady to vypadá, že slovním vyjádřením "ta písmenka" vysvětlujete, ale přesto to může být zdrojem dalšího nedorozumění – jednak se ten slovní popis vztahuje jen na výraz hc/λ (člověk by čekal, že nejdříve bude uvedeno, že energie je úmeřnaá frekvenci f) a jinak tvrzení přímo úměrná součinu Planckovy konstanty a rychlosti světla působí trochu podivně, neboť součinem Planckovy konstanty a rychlosti světla je opět jen nějaká univerzální konstanta a tvrdit, že něco je úměrné konstantě, je divné, když konstanta je konstantní. To samé ve slovním vyjádření v následujícím vztahu pro hybnost.

-- Kychot (Petr Heřman, 2. LF UK) 8.12.2013, 11:01