Diverzifikace

From WikiSkripta

Heslo

Diverzifikace znamená "rozdělování" (rozrůzňování, rozčlenění nebo rozlišování). Obdobný význam má diferenciace, která je podstatou diferenciální diagnostiky.

Odkazy

Související články