Dodecylsíran sodný

From WikiSkripta

Heslo
Dodecylsíran sodný

Dodecylsíran sodný, též lauroylsíran sodný, je anionogenní tenzid. Můžeme říci, že jde o nejpoužívanější tenzid v biochemii, molekulární biologii a chemii vůbec (používá se i jako součást většiny běžných mycích prostředků a detergentů pro domácnost a průmysl). Dvanáctiuhlíkatý nepolární řetězec je zakončen záporně nabitou síranovou skupinou.