Dolní zkřížený syndrom

Z WikiSkript

Jedná se o svalou dysbalanci, která se vyznačuje hyperlordózu bederní páteře a anteverzí pánve. Přítomné bývá taktéž zevně rotační postavení dolních končetin. Dochází při něm k přetěžování dolního úseku bederní páteře, což může vést k bolestem v této oblasti.

Příčiny[upravit | editovat zdroj]

U běžné populace bývá příčinou nedostatek pohybu, což má za následek oslabení a zkrácení svalů. Rozlišujeme svaly s tendencí ke zkrácení a s tendencí k oslabení.

Svaly s tendencí ke zkrácení[upravit | editovat zdroj]

Svaly s tendencí k oslabení[upravit | editovat zdroj]

Léčba[upravit | editovat zdroj]

V terapii se využívá posílení oslabených a protažení zkrácených svalů.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. - vydání. Galén, 2009. 713 s. ISBN 9788072626571.