Kolorektální karcinom/staging

Z WikiSkript

< Kolorektální karcinom(přesměrováno z Dukes systém)

Pro klasifikaci kolorektálního karcinomu se běžně používají 2 klasifikační systémy – TNM a Dukes.

TNM klasifikace[1][upravit | editovat zdroj]

  • T = tumor (Tis = karcinom in situ, T1 = submukóza, T2 = muscularis propria, T3 = subseróza, perikolické či perirektální tkáně, T4a = viscerální peritoneum, T4b = jiné orgány nebo struktury)
  • N = postižení regionálních lymfatických uzlin (N0 = bez postižení LU, N1a = 1 regionální uzlina, N1b = 2–3 regionální uzliny, N1c = satelity bez regionálních uzlin, N2a = 4–6 regionálních LU, N2b = 7 a více regionálních LU, Nx = nezjištěné množství postižených uzlin – vyšetřeno méně než 12 LU z resekátu střeva)
  • M = vzdálené metastázy (M0 = bez vzdálených metastáz, M1a = 1 orgán, M1b = více než 1 orgán, peritoneum)
Stádium T N M
Stádium 0 Tis N0 M0
Stádium I T1, T2 N0 M0
Stádium IIa T3 N0 M0
Stádium IIb T4a N0 M0
Stádium IIc T4b N0 M0
Stádium IIIa T1, T2 N1 M0
T1 N2a M0
Stádium IIIb T3, T4a N1 M0
T2,T3 N2a M0
T1, T2 N2b M0
Stádium IIIc T4a N2a M0
T3, T4a N2b M0
T4b N1, N2 M0
Stádium IVa jakékoli T jakékoli N M1a
Stádium IVb jakékoli T jakékoli N M1b

Dukesova klasifikace [2][upravit | editovat zdroj]

Stádium Popis
Stádium A tumor ohraničen střevní stěnou
Stádium B tumor zasahuje nebo proniká serózou
Stádium C1 tumor + pozitivní perikolické lymfatické uzliny
Stádium C2 tumor + pozitivní perivaskulární uzliny
Stádium D vzdálené metastázy

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. SOBIN, L. H. TNM klasifikace zhoubných novotvarů. 7. vydání. Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 2011. s. 88-92. ISBN 978-80-904259-6-5.
  2. ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. s. 300. ISBN 80-7262-260-9.