Eugenika

Z WikiSkript

Heslo

Eugenika může být definována jako využívání principů genetiky a dědičnosti ke zlepšení lidské rasy, s cílem zabezpečit výhodnou kombinaci fyzických charakteristik a mentálních črt u potomků vhodně zvolených rodičů.[1]


Odkazy

Přednáška Eugenika (Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.) na MedicalMedia.

Reference

  1. NERI, D. Eugenics. 2012. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780123739322003860

Doporučená literatura

NERI, D. Eugenics. San Diego: Academic Press, 2012, s. 189-199. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00386-0. ISBN 9780123739322. Dostupné také z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123739322003860

GALTON, DJ. Eugenics: some lessons from the past: some lessons from the past. Reproductive BioMedicine Online. 2005, 10, Supplement 1: 133-136. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1472-6483(10)62222-5. ISSN 14726483. Dostupné také z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472648310622225
ALLEN, Garland E. Genetics, eugenics and the medicalization of social behavior: lessons from the past. Endeavour [online]. 1999, 23(1): 10-19 [cit. 2015-12-28]. DOI: 10.1016/S0160-9327(99)01181-3. ISSN 01609327. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0160932799011813