Expozice genitálu

Z WikiSkript

Obnažování genitálu na veřejnosti je delikt páchaný muži. Takové počínání bývá stíháno podle §358 trestního zákoníku (výtržnictví): „Kdo se dopustí veřejně, nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu či průběh sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí….“. Trest může obnášet až 2 roky odnětí svobody.

Expozice genitálu (v angličtině indecent exposures) mají tři základní podoby:

  1. Typické exhibice. Exhibicionista se obnažuje před dospělými ženami nebo pubescentkami. Je k takovému jednání kompulzivně motivován a nemá agresivní tendence. Kontaktu s obětí se vyhýbá.
  2. Obnažování před dětmi signalizuje pedofilní tendence pachatele. Často se takový muž snaží o nějakou formu sblížení s dětmi.
  3. Atypické expozice genitálu jsou charakteristické prvky agrese v chování expozéra. Jsou projevovány buď verbálně, nebo snahou po fyzickém napadení objektu.

Obecně tradovaný mýtus o údajné nízké nebezpečnosti expozérů genitálu není pravdivý. Ohlášení a důkladné sexuologické vyšetření těchto mužů považujeme za nutné. Ani ne tak z hlediska trestního postihu. Vždyť skutečné škody bývají zde povahy spíše morální než faktické. Vyšetření by však mělo identifikovat ty expozéry, kteří mají agresivní tendence a ty, kteří mají tendence pedofilní. Tyto dvě kategorie pachatelů patří k nebezpečným. Vyžadují zvláštní péči a dohled.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Autor: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. (přednosta Sexuologického ústavu 1. LF a VFN)