Fórum:Ústí nad Labem

Z WikiSkript

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem[upravit | editovat zdroj]

Masarykova nemocnice v Usti nad Labem C.JPG
Masarykova nemocnice v Usti nad Labem C

Obecné informace[upravit | editovat zdroj]

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem patří společně s nemocnicemi v Děčíně, Mostě, Chomutově a Teplicích do společnosti Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice se nachází v městském obvodu Severní Terasa na adrese Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, Česká republika

Mapa areálu

Ubytování a stravování[upravit | editovat zdroj]

Ubytování pro studenty je zajištěné v ubytovně přímo v areálu nemocnice (budova U), což je nesporná výhoda. Většinou jsou k dispozici buňky se dvěma jednolůžkovými pokoji a sociálním zařízením.

Pro stravování lze využít nemocniční jídelny (budova K), kde je obvykle na výběr ze čtyř jídel. Ceny pro studenty jsou 30 Kč za oběd včetně polévky a pití. K dispozici je také salátový bar. Obědy je nutno objednat alespoň 2 dny předem buď na adrese https://stravovani.kzcr.eu/ nebo přes některý z terminálů v areálu nemocnice.

V areálu nemocnici je pro studenty k dispozici také šatna s uzamykatelnými skříňkami (budova A, -1. patro).

Doprava[upravit | editovat zdroj]

V blízkosti nemocnice jsou dvě zastávky MHD. Bližší zastávka se jmenuje "Masarykova nemocni", na tuto zastávku jezdí trolejbus číslo 60 a autobusy 5 a 15. Druhá zastávka se jmenuje "Severní Terasa" a zastavují na ní trolejbusy číslo 51, 52 a 55.

Nejlepší spojení z Plzně do Ústí nad Labem je vlakem přes Prahu. Vlaky mezi Prahou a Ústím jezdí obvykle dvakrát za hodinu a cesta do Prahy trvá 1:15.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Interna[upravit | editovat zdroj]

Každý den ráno od 8 hodin probíhá seminář, který trvá obvykle do 9 hodin, semináře se konají obvykle v seminární místnosti interního oddělení, nebo seminární místnosti kardiologického oddělení. Poté se studenti přesouvají v předem stanovených dvojicích či trojicích na přidělená oddělení. Během stáže strávíte 3 týdny na kardiologickém oddělení, 2 týdny na gastroenterologickém oddělení, 2 týdny na interním oddělení, a po jednom týdnu na plicním oddělení, emergency a na lůžkách následné péče. Výuka probíhá nejdéle do 13 hodin, většinou však do 11 - 12 hodin. V průběhu stáže je třeba také absolvovat jednu odpolední službu na vámi vybraném oddělení. Součástí zápočtu je kromě splněné docházky také vypracování seminární práce na vámi vybrané téma, které obsahuje teoretickou část a kazuistiku vybraného případu na dané téma. Práce se odevzdává již během stáže v průběhu 7. nebo 8. týdne. V průběhu posledního týdne je vyhrazen jeden den na prezentaci vašeho tématu vašim spolužákům. Praktickou zkoušku skládáte poslední týden stáže na tom oddělení, na kterém se právě nacházíte. Ke státnici si pak odnášíte vyplněný zápočtový list a známku z vaší seminární práce a z praktické zkoušky.

Gynekologie a porodnictví[upravit | editovat zdroj]

V průběhu stáže se ve dvojicích či trojicích střídáte na 7 pracovištích. Gynekologická ambulance, USG pracoviště, Septický sál, 3D USG, Porodnická ambulance, Porodnický sál a Chirurgický sál. Pracoviště se nacházejí v budovách G a D. Výuka začíná na všech pracovištích v 8:30, kromě chirurgického sálu, kde se začíná v 7:55. Výuka probíhá obvykle do 10:30. Od 11 hodin probíhá seminář v budově B v 5. patře a trvají 1 - 2 hodiny.

Pediatrie[upravit | editovat zdroj]

Výuka začíná v 8 hodin seminářem, který trvá 1 - 3 hodiny, seminář se koná v zasedací místnosti dětské kliniky (budova D2 3. patro). Po semináři navštívíte různé ambulance - endokrinologickou, gastroenterologickou, kardiologickou, alergologickou, neurologickou, plicní a další a také vizity na dětských odděleních. Pro zápočet je třeba splnit docházku a složit praktickou zkoušku. Praktická zkouška se týká kazuistiky a tématu, které jste si vybrali pro seminární práci. Seminární práci se vezete sebou ke státní zkoušce.

Chirurgie[upravit | editovat zdroj]

V průběhu stáže strávíte po jednom týdnu na neurochirurgickém oddělení (budova A, 3. patro), oddělení hrudní chirurgie (budova A, 4. patro) a na oddělení dětské chirurgie a dohromady pět týdnů na stanicích všeobecné chirurgii (budova A, -1. patro). Na odděleních probíhá výuka vždy od pondělí do čtvrtka a to vždy od 7 hodin. V pátek je každý týden seminář od 9:00 ve výukové části Masarykovy nemocnice (budova B, 5. patro). V průběhu prvního poloviny stáže je třeba vypracovat seminární práci na zadané téma v rozsahu 5 - 10 stran.

Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína[upravit | editovat zdroj]