Fórum:Letní výcvikový kurz s WikiSkripty 2019

From WikiSkripta

Letní výcvikový kurz s WikiSkripty – B02699 bude probíhat souběžně s 2. turnusem Letního výcvikového kurzu a je také ohodnocen čtyřmi kredity.

Kurz je určený jak pro členy redakce, tak pro zájemce o seznámení se s WikiSkripty.

Program kurzu má dvě části:

  1. workshopy věnované různým aspektům práce s WikiSkripty a otevřenému vzdělávání obecně – připravují administrátoři WikiSkript a odborní hosté,
  2. sportovní část – připravuje Tadeáš ve spolupráci s Ústavem tělesné výchovy 1. LF UK.

Během workshopů se seznámíte s formálními náležitostmi odborných textů, zásadami redakčního a recenzního procesu, vyhledáváním informací, posuzováním jejich validity, medicínou založenou na důkazech, autorským právem a vybranými licenčními systémy, zásadami komunikace na síti, profesionalismem v sociálních sítích, ochranou osobních dat a dalšími tématy.


Termín konání: 13.–20. červenec 2019

Místo konání: Sportovní areál UK, Dobronice

Počet účastníků: 15

Přihlášky posílejte na: Jana Tesařová

Program[edit | edit source]