Průvodce:Volitelné předměty (1. LF UK)

Z WikiSkript

Studijní plány stanoví, které předměty jsou pro daný studijní program nebo studijní obor povinné nebo povinně volitelné (tvoří ve studijním plánu obvykle 57–58 kreditů za úsek). Ostatní předměty vyučované na univerzitě se pro daný program nebo obor považují za volitelné (dále VP). Student jimi doplňuje studijní plán obvykle na 60 kreditů za úsek tak, aby celkový počet kreditů získaný za studium odpovídal šedesátinásobku délky studia.

Celkový počet kreditů za VP, které má student získat za studium, je 5 % z celkového počtu kreditů, tzn. u tříletých studijních programů 9 kreditů, u dvouletých navazujících studijních programů 6 kreditů, u pětiletých studijních programů 15 kreditů, u šestiletých studijních programů 18 kreditů.

Výběr VP[upravit | editovat zdroj]

Výběr z nabídky a zápis volitelných předmětů se děje prostřednictvím SISu a je možný po splnění všech studijních povinností, vyjma prázdninové praxe, letního výcvikového kurzu, SRZk, které je možno plnit během prázdnin do konce zkouškového období ak. roku. Návod na předběžný zápis VP najdete ZDE. Nabídka předmětů je zveřejněna v SIS - ZÁPIS PŘEDMĚTŮ A ROZVRHU, na zelené liště ZÁPIS VLASTNÍ. Seznam VP je k dispozici také v Karolínce i na webu fakulty.

Není nutné zapsat si volitelný předmět již v prvním ročníku (důležitým kritériem je získání 120 kreditů do ukončení druhého ročníku), ale už pro první ročníky je v nabídce několik zajímavých a nenáročných VP (Klinická anatomie, Dráhy CNS a klinické obrazy jejich poruch a další).

Zápis VP[upravit | editovat zdroj]

Studenti si mohou v SISu zapsat max. 3 předměty a do ukončení elektronického zápisu tyto předměty libovolně rušit a měnit. Zápis VP je pro 1. ročníky v akademickém roce 2017/2018 zpřístupněn od 14. září do 8. října. Volitelné předměty na letní semestr se zapisují v průběhu zimního zkouškového období (zápis je umožněn všem studentům bez ohledu na splnění studijních povinností ze ZS).

Výběr VP je možný z nabídek všech fakult UK (nabízí se v SIS), které povolily zápis cizím studentům. Aktuální informace k výběru a zápisu VP. Na tomto odkaze najdete v připnutém souboru i seznam volitelných předmětů.

Po domluvě s vedoucím VP je někdy možné zapsat si i takový předmět, který je určený pro student vyšších nebo naopak nižších ročníků.

Pokud má student již v 1. ročníku splněný nějaký VP ze 2. nebo 3. ročníku, může počítat s tím, že se mu také započítává do celkové počtu VP, které musí mít absolvované během celého studia. V budoucích obdobích studia (další akademické roky) musí za VP nasbírat alespoň takový počet kreditů, který mu chybí do celkového počtu (dle délky studia - 6, 9, 15, 18 ECTS kreditů).

Čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze - Průběh studia, kreditní systém - pokud počet kreditů získaný studentem za absolvování volitelných předmětů tvoří více než patnáct procent z normálního počtu kreditů, rozhodne o započítání kreditů nad rámec této hranice pro účely aktuální průběžné kontroly studia děkan.

Související články[upravit | editovat zdroj]