Fórum:Testy/Typy MCQ

Z WikiSkript

Početnou rodinu otázek s mnohočetným výběrem odpovědi (MCQ) můžeme rozdělit do dvou skupin položek. Do první patří ty, které od zkoušeného vyžadují vyznačit všechny vhodné odpovědi (ano/ne), do druhé pak položky, které od zkoušeného vyžadují, aby z nabídnutých odpovědí vybral jednu, nebo jiný předem stanovený počet odpovědí, které nejlépe odpovídají na otázku. Do každé skupiny patří řada možných formátů; nejvýznamnější jsou následující podtypy MCQ [1]


Tab. 10.1 Nejvýznamnější podtypy MCQ (položky typu ano/ne)
Položky typu „ano/ne“ – zkoušený má označit všechny možnosti, které jsou pravdivé:
typ C – položky s odpověďmi typu (A/B/obě/žádná )
typ K – komplexní nebo mnohonásobné položky typu ano/ne
typ X – jednoduché položky typu ano/ne – v našem textu označované MTF
Tab. 10.2 Nejvýznamnější podtypy MCQ (položky s jedinou nejlepší odpovědí)
Položky „s jedinou nejlepší odpovědí“ – zkoušený má označit jen jednu možnost, která nejlépe odpovídá zadání:
typ A – otázky s jedinou nejlepší odpovědí ze tří nebo více možností, v našem textu označované jako SBA
typ B – přiřazovací otázky se čtyřmi nebo pěti možnostmi v sadě 2–5 položek
typ R – rozšířené přiřazovací otázky – v našem textu označované jako EMQ

Písmena použitá pro označení jednotlivých variant MCQ nemají žádný hlubší význam, byla k typům otázek přiřazována postupně, tak jak se objevovaly.


Jak již tento neúplný přehled formátů MCQ napovídá, v průběhu let bylo vyvinuto a v praxi vyzkoušeno velké množství (více než dvacet) podtypů otázek s mnohočetným výběrem odpovědí. Postupně se ukázalo, že některé podtypy jsou si natolik podobné, že je není vhodné rozlišovat.

Je příznačné, že kapitola věnovaná přehledu všech podtypů MCQ v manuálu amerického National Board of Medical Examiners (NBME) se jmenuje Hřbitov formátů položek dle NBME [1]. V osmdesátých letech 20. století popisovala doporučení NBME již jen sedm typů otázek s mnohočetným výběrem odpovědí (označovaných jako typy A, B, C, G, K, X a M).

Další revize již počítala pouze se čtyřmi podtypy (A, B, C a K). V devadesátých letech 20. století pak byly vyvinuty rozšířené přiřazovací otázky (R-typ, EMQ). Poslední doporučení NBME z r. 1998 pracují jen se dvěma podtypy otázek s mnohočetným výběrem odpovědí: s otázkami s jedinou nejlepší odpovědí (A-typ, SBA) a s rozšířenými přiřazovacími otázkami (R-typ, EMQ).

Použití ostatních podtypů v medicíně považují autoři těchto doporučení za vysloveně nevhodné.
  1. a b CASE, Susan M a David B SWANSON. Constructing written test questions for the basic and clinical sciences [online] 3. vydání. Philadelfia : National Board of Medical Examiners, 2002. 181 s. Dostupné také z <http://www.nbme.org/publications/item-writing-manual-download.html>.