Guanosintrifosfát

Z WikiSkript

(přesměrováno z GTP)

Heslo
Chemický vzorec GTP

Guanosintrifosfát neboli GTP je využíván jako zdroj energie při translaci. Dále se účastní dynamické proměnlivosti mikrotubulů, které jsou důležitou součástí cytoskeletu buňky. Udržují její tvar a zajišťují intracytoplazmatický transport. Při polymerizaci GTP nehraje stěžejní roli. Bylo však prokázáno, že jedině hydrolýza GTP na GDP (guanosindifosfát) může odstartovat depolymerizaci mikrotubulu, která nastává poté, co mikrotubulus splní svou funkci − dopraví danou molekulu na určené místo v buňce.


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • ALBERTS, B, D BRAY a A JOHNSON, et al. Základy buněčné biologie. 2. vydání. Praha : Espero Publishing, 2005. 740 s. ISBN 80-902906-2-0.
  • VAJNER, Luděk, et al. Lékařská histologie I : Obecná cytologie. 1. vydání. 2010. 0 s. ISBN 978-80-246-1860-9.