Goldmanova rovnice

From WikiSkripta

(Redirected from Goldmannova rovnice)

Goldmanova rovnice (též Goldmanova-Hodgkinova-Katzova rovnice) popisuje klidový membránový potenciál (přesněji napětí) buňky. Vystupuje v ní koncentrace intracelulárních a extracelulárních iontů i propustnost membrány pro tyto ionty.

kde , a značí univerzální plynovú konstantu, absolutní teplotu a Faradayovu konstantu. Index "o" a "i" značí koncentraci vně a uvnitř buňky. Písmeno s dolním indexem značí relativní propustnost membrány pro daný iont. [1]

Goldmanova rovnice vychází z Nernstovy rovnice, no zohledňuje i jiné ionty než draslík. V této rovnici jsou koncentrace iontů váženy jejich propustnostmi. Dosazením standardních hodnot dostaneme klidového membránového potenciálu -73 mV, narozdíl od Nernstovy rovnice, kde výsledkem je -90 mV.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 771 s. ISBN 80-247-0512-5.

Reference[edit | edit source]

  1. Vydavatelství VŠCHT. Biochemické pojmy (výkladový slovník) [online]. [cit. 2015-03-19]. <http://147.33.74.135/knihy/uid_es-002_v1/hesla/rovnice_goldmanova.html>.

Související články[edit | edit source]