Goldmannova rovnice

Z WikiSkript

též Goldmanova-Hodgkinova-Katzova rovnice

  • Umožňuje vypočítat membránový potenciál na základě koncentrací intracelulárních a extracelulárních iontů,
  • vychází z Nernstovy rovnice,
  • zohledňuje reálnou propustnost klidové membrány pro ionty.


[math]\displaystyle{ E = \frac {RT}{F} \ln \frac { P_{Na^{+}}[Na_o^{+}] + P_{K^{+}}[K_o^{+}] + P_{Cl^{-}}[Cl_i^{-}] }{ P_{Na^{+}}[Na_i^{+}] + P_{K^{+}}[K_i^{+}] + P_{Cl^{-}}[Cl_o^{-}]}, }[/math]

kde Px − relativní propustnost pro daný iont. [1]

Výsledkem je hodnota klidového membránového potenciálu -73 mV, narozdíl od Nernstovy rovnice, kde výsledkem je -90 mV (Nernstova rovnice nezohledňuje reálnou propustnost membrány pro ionty).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 771 s. ISBN 80-247-0512-5.

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. Vydavatelství VŠCHT. Biochemické pojmy (výkladový slovník) [online]. [cit. 2015-03-19]. <http://147.33.74.135/knihy/uid_es-002_v1/hesla/rovnice_goldmanova.html>.

Související články[upravit | editovat zdroj]