Goodsallovo pravidlo

Z WikiSkript

Heslo
Goodsall.png


Goodsallovo pravidlo popisuje umístění vnitřního a zevního ústí perianální píštěle. Pokud je zevní ústí nad příčnou čárou probíhající anem (linea canalis analis transversalis) ventrálně, vnitřní ústí se nachází radiálně na stejném paprsku. Pokud je zevní ústí dorzálně od příčné čáry, vnitřní ústí se nachází ve střední čáře vzadu (u č. 6 podle hodinek). Nutno podotknout, že neplatí absolutně. [1]

Odkazy

Související články

Reference

  1. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a FN Na Bulovce, Chirurgická klinika IPVZ. Perianální píštěle [online]. [cit. 2014-02-27]. <https://web.archive.org/web/20160331222721/http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/perianalni-pistele-319038>.