Guajakol

From WikiSkripta

Heslo
Guajakol

Bezbarvá aromatická olejovitá látka, původně izolovaná z guajaku léčivého (Guaiacum officinale L.), stromu vyskytujícího se v Indii a Jižní Americe. Používal se jako expektorans, má dezinfekční účinky. Od guajakolu je odvozen guaifenesin ((RS)-3-(2-methoxyfenoxy)-1,2-propandiol), který se stále využívá jako expektorans a mírné sedativum.

Guajakol se používá jako substrát peroxidasových reakcí k detekci peroxidu vodíku. Rutinně se této reakce používá např. v guajakovém testu okultního krvácení. Oxidací guajakolu vzniká modro-zeleně zbarvená směs produktů s absorpčním maximem kolem 470 nm; nejvíce je v ní zastoupen 3,3'-dimethoxy-4,4'-bifenylchinon[1].


Odkazy

Externí odkazy

Reference

  1. DOERGE, Daniel R., Rao L. DIVI a Mona I. CHURCHWELL. Identification of the colored guaiacol oxidation product produced by peroxidases. Analytical Biochemistry. 1997, roč. 250, s. 10-17, ISSN 0003-2697.  (http://dx.doi.org/10.1006/abio.1997.2191)