Hematin

From WikiSkripta

Hematinem zbarvená gangréna
Struktura hematinu

Hematin je černohnědý pigment. Vzniká oxidací železa v hemu (FeII → FeIII). Železo je v porfyrinovém kruhu hydroxylované. Hematin je nízkomolekulární sloučenina, na rozdíl od bílkovinného hemosiderinu, který svou barvou připomíná. Obě látky lze rozlišit pomocí Perlsovy reakce, která je v případě hematinu negativní.

Hematin se nachází např. na spodině žaludečních vředů, kde vlivem kyselého HCl dojde k oxidaci hemového železa. Dalším příkladem je zbarvení suché gangrény.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

ZÁMEČNÍK, Josef. Patologie. 1. vydání. LD Prager Publishing, 2019. ISBN 9788027064571.