Histopatologické změny v kůži/PGS

Z WikiSkript

Histopatologické změny v kůži se vyznačují především tím, že vztah mezi morfologickým obrazem a diagnózou je v některých případech poměrně volný, diagnóza může být stanovena až po konfrontaci histopatologického nálezu s klinickým obrazem pacienta včetně jeho věku, pohlaví a případných dalších přidružených chorob.

Zpracování preparátu[upravit | editovat zdroj]

Vzorek může být odebrán obvykle jedním ze třech následujících způsobů:

 • Seříznutí skalpelem (shave technika), při které je seříznut jen tenký plátek svrchní vrstvy kůže. Vzorek lze obvykle rozříznout na poloviny nebo třetiny, do bločku by měl být zalit. Řeznou plochu lze označit inkoustem.
 • Punkční biopsie, při které je odebrán kruhový vzorek kůže speciálním nástrojem. Biopsie jde více do hloubky než jen seříznutí, ale nemusí být zachyceny všechny vrstvy kůže a podkoží. Odebraný disk, pokud má průměr větší než 4 mm, se přikrajuje v rovině rovnoběžné s osou vzorku.
 • Eliptická excize z ložiska, při které je provedena chirurgická excise zahrnující vzorek ložiska, případně ložisko celé. Výhodou je, že biopsie zasahuje dostatečně hluboko do podkoží. Postup přikrojení je ovlivněn zvyklostmi pracoviště. Řezné plochy mohou být označeny tuší a vzorek je prokrájen v rovinách kolmých ke kožnímu krytu. Počet zalévaných vzorků závisí na zvyklostech pracoviště a na předpokládané diagnóze.

Základní barvení dermatopatologických preparátů je hematoxylin-eosin.

Základní dermatopatologické pojmy[upravit | editovat zdroj]

 • Akantolýza je projevem poškození desmosomů mezi keratinocyty. Dochází ke ztrátě buněčné koheze a k zakulacování poškozených buněk.
 • Akantóza je ztluštění stratum germinativum epidermis.
 • Bulla je intraepidermální nebo subepidermální dutina.
 • Koloidní tělíska jsou oválné až okrouhlé apoptotické keratinocyty nacházející se poblíž bazální membrány epidermis. Synonymní název je Civatteho tělíska.
 • Dyskeratóza je abnormální předčasná keratinizace keratinocytů. Dyskeratotické keratinocyty mají jasně eosinofilní cytoplasmu.
 • Epidermolýza je porucha ve stratum granulosum charakterizovaná perinukleárním projasněním, otokem a nepravidelnými granuly keratohyalinu.
 • Eroze je částečné ztráta epidermis ve smyslu chybění vnějších vrstev.
 • Exocytóza je označení přítomnosti zánětlivého infiltrátu v epidermis.
 • Hyperkeratóza je ztluštění stratum korneum.
  • Ortokeratotická hyperkeratóza (ortokeratóza) zachovává normální vyzrávání keratinocytů.
  • Parakeratotická hyperkeratóza (parakeratóza) je spojena s patologickým vyzráváním, ve stratum korneum jsou patrná buněčná jádra.
 • Krusta je nakupení parakeratotické drtě, degenerovaných zánětlivých buněk a exsudátu na povrchu epidermis.
 • Leukocytoklasie je označení karyorhexe a rozpadu neutrofilů.
 • Lichenoidní změny spočívají v destrukci bazálních keratinocytů. Poměrně častý je pruhovitý lymfocytární infiltrát, který doprovází změny keratinocytů (dyskeratózu).
 • Papilomatóza je abnormální prodloužení papil v dermis.
 • Pseudoepiteliomatózní hyperplazie je akantóza, která připomíná skvamocelulární karcinom.
 • Pustula je bula vyplněná neutrofily.
 • Spongióza je mezibuněčný intraepiteliální edém.
 • Vakuolární změny jsou způsobeny destrukcí bazálních keratinocytů. Nejprve jsou přítomny intracytoplasmatické vakuoly v bazálních keratinocytech, ty se později zvětšují a keratinocyty mohou zanikat.
 • Vřed (ulcus) je ztráta epidermis v celé tloušťce, poškození hlubších struktur závisí na hloubce léze.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MILLS, S.E., et al. Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology. 5. vydání. Lippincott Williams & Wilkins, 2012. ISBN 9781451152890.