Imunokomplex

From WikiSkripta

Heslo

Jsou to antigeny s navázanou protilátkou a vznikají při normální imunitní odpovědi organismu na antigenní podnět.