Kolorektální karcinom/prognóza

Z WikiSkript


Pětileté přežití jedinců s KR-CA se liší dle stádia, ve kterém je onemocnění zachyceno. [1]

Stádium Pětileté přežití
St. 0 a 1 80–90 %
St. 2 60–80 %
St. 3 50–60 %
St. 4 4–10 %

Obecně lze říci, že je mnohem větší šance na pětileté přežití u jedinců, kteří jsou v době diagnostikování onemocnění bezpříznakoví (90 %), oproti jedincům, kteří mají v době stanovení diagnózy potíže trvající tři (40 %) nebo sedm (25 %) měsíců.[1] Prevence a screeningový program jsou proto u tohoto onemocnění významné.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. a b Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP. Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba [online]. [cit. 2015-11-13]. <http://www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu>.