Koncepce GE3LS

From WikiSkripta
Zkontrolováno old.png

V současné době se problematika společensky významných aspektů genetického výzkumu obvykle shrnuje pod zkratku GE3LS z anglického

Genomics-related Ethical, Environmental, Economic, Legal and Social issues

Externí odkazy[edit | edit source]