Kryokonzervace

From WikiSkripta

Heslo

Kryokonzervace je metoda zmražení a uchování spermií, vajíček nebo embryí pro jejich pozdější využití. Zmražení probíhá postupným ochlazováním až na teplotu -196 °C s použitím kryoprotektiva (např. glycerol, propandiol). V praxi se jednotlivá kryoprotektiva a ochlazovací protokoly specificky kombinují.[1][2]


Odkazy

Reference

  1. ŘEŽÁBEK, Karel. Vyšetření a léčba sterilního páru [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví, obor všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 2012-01-04. Dostupné také z <https://el.lf1.cuni.cz/gprezabek1b>. 
  2. ŘEŽÁBEK, Karel. Kryokonzervace spermií a embryí. Postgraduální medicína [online]. 2000, roč. -, vol. 4, s. 498-500, dostupné také z <https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/kryokonzervace-spermii-a-embryi-134352>. ISSN 1214-7664.